Peter Nilson-sällskapet

Ett författarskap om människans plats i tid och rum




.

Om Sällskapet Om Peter Nilson Bibliografi Medlemskap Kontakt


Styrelsen

Johan Agorelius (ordförande)
Johan är neuroforskare vid Lunds Universitet, där han bland annat utvecklar nya typer av gränssnitt mellan hjärna och maskin samt undersöker hur hjärnan påverkas av elektroniska implantat. Han driver också det lilla Malmöbaserade bokförlaget Svensk Sci Fi, som ger ut science fiction och spekulativ lyrik.

Anna Juhlin (vice ordförande & medlemsansvarig)
Anna är etnolog på Stadsmuseet i Stockholm. Hon är även illustratör. Intresserar sig för kulturarv, museer, arkiv och samlande genom historien: bilder, berättelser, föremål, kartor. Ramlade in i Peter Nilson genom essäerna som rör rymdens kultur och idéhistoria, arkeoastronomi, nutida och dåtida föreställningsvärldar.

Mira Eklund (kassör)
Mira är konstnär, kompositör, autör och performer boende i Stockholm. Mötte Peter Nilson i tonåren genom Projekt Nyaga och förälskade sig alldeles, ty där möts fenomen o narrativ i tjusig diamant hybrid. Ljuden från Kosmos är en annan favorit, dessa båda böcker har betytt mycket för skapande inom ljud, musik och rum.

Axel Gagge (sekreterare)
Axel doktorerar inom teoretisk fysik på Stockholms Universitet. Han forskar om starkt interagerande kvantmekanisk materia och de ekvationer och algoritmer som krävs för att närma sig dem. Han är även verksam konstnär och student på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Axel slukade allt av Peter Nilson som tonåring och grubblar fortfarande över det han skriver.

Hans Starlife
Hans har en lång bakgrund som rymdvisionär och opinionsbildare. Bland annat grundade han Svenska Rymdsällskapet och deltog i FN:s framtidsforum. Peter Nilson följde han redan som barn genom radions kunskapsprogram, innan han upptäckte böckerna Stjärnvägar och Solvindar. Även en författarintervju kom till stånd. Idag arbetar Hans främst med filmen som medium.

Daniel Helsing
Daniel är akademiker, kritiker och översättare baserad i Reno, Nevada. Han doktorerade 2019 i litteraturvetenskap på Lunds Universitet och har specialiserat sig på samspelet mellan litteratur och vetenskap. Hur närmar sig poeter och prosaskribenter vetenskap, naturen och universum? Vilka litterära tekniker använder sig vetenskapsskribenter för attförmedla vetenskap till offentligheten?

Dag Lundquist
Dag arbetar som sfi-lärare. Läser vitt och brett och skriver en del när det uppstår glipor i vardagen. Beundrar Peter Nilsons öppna sinne, klokskap och förmåga att förena naturvetenskap och humaniora.