Peter Nilson-sällskapet

Ett författarskap om människans plats i tid och rum
.

Om Sällskapet Om Peter Nilson Bibliografi Medlemskap Årsmöte Kontakt


Styrelsen

Johan Agorelius (ordförande)
Johan är neuroforskare vid Lunds Universitet, där han bland annat utvecklar nya typer av gränssnitt mellan hjärna och maskin samt undersöker hur hjärnan påverkas av elektroniska implantat. Han driver också det lilla Malmöbaserade bokförlaget Svensk Sci Fi, som ger ut science fiction och spekulativ lyrik.

Anna Juhlin (vice ordförande & medlemsansvarig)
Anna är etnolog på Stadsmuseet i Stockholm. Hon är även illustratör. Intresserar sig för kulturarv, museer, arkiv och samlande genom historien: bilder, berättelser, föremål, kartor. Ramlade in i Peter Nilson genom essäerna som rör rymdens kultur och idéhistoria, arkeoastronomi, nutida och dåtida föreställningsvärldar.

Ingvar Mattsson (kassör)
Ingvar Mattsson är hållbarhetschef på ett försäkringsbolag. Han har tidigare forskat i fysik vid Uppsala universitet och även studerat geologi, kemi, biologi, matematik, ekonomi och riskhantering. Peter Nilson har han läst sen högstadieåren. Attraheras av författarens sätt att förena modern naturvetenskap med kulturhistorien och det jordiska landskapet. Peter Nilson fångar på många sätt hans breda intressen för vetenskap och samhälle helt enkelt.

Axel Gagge (sekreterare)
Axel doktorerar inom teoretisk fysik på Stockholms Universitet. Han forskar om starkt interagerande kvantmekanisk materia och de ekvationer och algoritmer som krävs för att närma sig dem. Han är även verksam konstnär och student på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Axel slukade allt av Peter Nilson som tonåring och grubblar fortfarande över det han skriver.

Mira Eklund
Mira är konstnär, kompositör, autör och performer boende i Stockholm. Mötte Peter Nilson i tonåren genom Projekt Nyaga och förälskade sig alldeles, ty där möts fenomen o narrativ i tjusig diamant hybrid. Ljuden från Kosmos är en annan favorit, dessa båda böcker har betytt mycket för skapande inom ljud, musik och rum.

Hans Starlife
Hans har en lång bakgrund som rymdvisionär och opinionsbildare. Bland annat grundade han Svenska Rymdsällskapet och deltog i FN:s framtidsforum. Peter Nilson följde han redan som barn genom radions kunskapsprogram, innan han upptäckte böckerna Stjärnvägar och Solvindar. Även en författarintervju kom till stånd. Idag arbetar Hans främst med filmen som medium.

Dag Lundquist
Dag arbetar som sfi-lärare. Läser vitt och brett och skriver en del när det uppstår glipor i vardagen. Beundrar Peter Nilsons öppna sinne, klokskap och förmåga att förena naturvetenskap och humaniora.


Valberedning

Andreas Steiner
Andreas Steiner arbetar som bibliotekarie i Västervik. Han har alltid varit intresserad av människans funderingar kring både mikro- och makrokosmos, och ser i Peter Nilsons böcker den sällsynta förmågan att överskrida tid och rum för att skildra de båda.

Theodor Österberg
Theodor är manusförfattare för film och tv, med bakgrund som bl.a museipedagog på Historiska Museet. När Theodor skrev en uppsats på grundnivå idéhistoria om flygolyckor, snubblade han över en av essäerna från ”Mitt i Labyrinten”, och fastnade direkt. Theodor läser Peter Nilson för att känna sig förvirrad, och för att känna svindel inför tid och rum. Som berättare intresserar sig Theodor ofta för science fiction, historia, religion, magisk realism och absurd humor - områden där Peter Nilson är en ständig ledstjärna och inspirationskälla.