Peter Nilson-sällskapet

Ett författarskap om människans plats i tid och rum
.

Om Sällskapet Om Peter Nilson Bibliografi Medlemskap Årsmöte Kontakt


Biografi

Peter Herman Nilson (född 17 oktober 1937 i Näsby död 8 mars 1998 i Skärplinge, Uppsala län) var en svensk astronom, skribent och författare av både populärvetenskap och skönlitteratur.

Under sin tidiga tonåren arbetade Peter som lantbrukare på gården där han föddes, men vetenskapen med storheter som Darwin och Einstein gjorde stort intryck på honom, vilket resulterade i att han läste in både realskola och gymnasium via korrespondens. I början av 1960-talet började Nilson studera vid Uppsala universitet, först matematik, därefter teoretisk fysik, estetik, idé- och lärdomshistoria och astronomi.

Peter Nilson tog 1962 kandidatexamen och 1967 licentiatexamen. År 1964 började han arbeta på Uppsala astronomiska observatorium, där han 1965–1971 var amanuens och 1971–1977 forskarassistent. 1974 blev Nilson fil.dr och docent i astronomi, och i sin doktorsavhandling, On the orientation of galaxies in space, föreslog han en ny katalogisering av galaxerna. Tre år senare lämnade han observatoriet för att bli författare. Hans mycket omfattande galaxkatalog, Uppsala General Catalogue of Galaxies (UGC), är numera ett standardverk inom galaxforskningen, och har gjort hans namn känt bland astronomer över hela världen.

Åren 1972–1977 var Nilson ledamot av Svenska nationalkommittén för astronomi, och 1973 blev han ledamot av Internationella astronomiska unionen. Peter Nilson valdes 1993 in i Kungliga Vetenskapsakademien, och var vid sin bortgång även ledamot i Smålands akademi.
Foto: Eje Nordh